Winkelmand
 • Er zitten geen items in je winkelmand

Privacy Policy

Dit is de privacy policy van KAMELEON NIJMEGEN BV (hierna "KAMELEON"). Uw veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij KAMELEON. KAMELEON handelt altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bij KAMELEON staat privacy hoog in het vaandel en in deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop KAMELEON gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

Voor gebruikers onder de 16 jaar is toestemming nodig van een ouder/voogd voordat een order geplaatst kan worden via www.kameleonnijmegen.nl. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kameleonnijmegen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Deze privacy policy is alleen van toepassing voor www.kameleonnijmegen.nl. KAMELEON is niet verantwoordelijk voor persoonlijke informatie die gedeeld wordt aan derden via onze website.


1. Verzamelende gegevens en doeleinden verwerking
KAMELEON verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
   

 KAMELEON verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden.

Doeleinden:

 • Om onze diensten te verlenen en te factureren
 • Om uw de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website
 • Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan
 • Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
 • Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
 • Om onze diensten op uw wensen af te stemmen
 • Om onze diensten te optimaliseren
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven
 • Om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van KAMELEON
 • Om gepersonaliseerde reclame te tonen
 • Om de gegevens te koppelen aan uw KAMELEON membercard
 • Om u digitale kassabonnen te verzenden per e-mail indien u dit heeft aangegeven
 • Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
 • Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan2. KAMELEON membercard
Klanten van KAMELEON kunnen zich aanmelden voor de KAMELEON membercard. Met de membercard worden punten gespaard en heeft als doel de beleving van de klant te verbeteren. U profiteert van een puntenspaarsysteem en communicatie die zo veel mogelijk is afgestemd op uw wensen. Lees hier meer over de KAMELEON membercard.

U neemt alleen deel aan het puntenspaarsysteem als u daar zelf toestemming voor hebt gegeven. U kunt ook aankopen doen in KAMELEON winkels en online zonder de KAMELEON membercard.

Een KAMELEON  membercard is eenvoudig aan te maken en kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van het opgeven van uw e-mailadres bij een (kassa)medewerker in één van onze winkels of via de KAMELEON website.

U kunt uw KAMELEON membercard beheren in de Mijn Account omgeving op de KAMELEON website. De volgende gegevens van uw KAMELEON membercard worden verwerkt:

 • E-mail adres
 • Klikgedrag
 • Transactie geschiedenis
 • Duur en tijdstip van het bezoek
 • Inloggegevens
 • Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
 • Gekochte producten

Door uw gebruik van de verschillende diensten van KAMELEON  te analyseren, kunnen wij onze diensten beter op uw wensen afstemmen. Ten behoeve van dergelijke analyses zal KAMELEON ook gegevens over u aan uw Membership koppelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw (online) aankopen. Of over uw eventuele gebruik van onze digitale kanalen zoals KAMELEON website en sociale media.


3. Pin / Creditcard Betalingen
Ten behoeve van het afwikkelen van uw aankopen met een pinpas of creditcard in een winkel van KAMELEON of in de webshop, verwerken wij de volgende gegevens:

 • In welk filiaal u de betreffende aankoop hebt gedaan
 • Transactie geschiedenis
 • Locatie & tijd

Wij maken gebruik van een derden voor de verwerking van alle betalingen. Informatie van uw pinpas/creditcard worden nergens opgeslagen op de website.


4. Gebruik van KAMELEON webshop

Bezoek aan de website
Als u de KAMELEON website bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bezoek aan website met Mijn Account
Een Account maakt het gebruik van de webshop gemakkelijk en handig. Ten behoeve van het gebruik van uw Account verwerken wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Klikgedrag
 • Transactie geschiedenis
 • Duur en tijdstip van het bezoek
 • Inloggegevens
 • Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
 • Gekochte producten

 
5. Social media
KAMELEON is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, Instagram en Pinterest om u te kunnen blijven inspireren. Als u KAMELEON volgt via sociale media, of communiceert met of over KAMELEON via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

 

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium
 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot KAMELEON
 • In het platform opgeslagen metadata
 • Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u voor deelname wordt geïnformeerd
   

6. Bezoek aan de winkel

Cameratoezicht
In onze winkels zijn beveiligingscamera’s aanwezig. U wordt hierover geïnformeerd bij het binnengaan van de winkel en de camera’s zijn duidelijk zichtbaar. Beelden van het cameratoezicht worden na maximaal vier weken, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten verwijderd. Wij gebruiken de camerabeelden voor de veiligheid van onze klanten en ons personeel, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze winkels en het vastleggen van incidenten. De beelden kunnen worden verstrekt aan politie en justitie in geval van incidenten.


7. Klantenservice
Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van KAMELEON Klantenservice, verzamelen wij de volgende gegevens om op uw klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen reageren:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Inhoud correspondentie
 • Naam, adres en woonplaats
   

8. Informatie over de diensten van KAMELEON

KAMELEON nieuwsbrief
Indien u dat wenst ontvangt u periodiek de nieuwsbrief van KAMELEON per e-mail. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van KAMELEON en is zoveel mogelijk toegespitst op uw interesses en voorkeuren wanneer die bij ons bekend zijn.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over uw gedrag op onze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of u via onze nieuwsbrief doorklikt naar de website en kunnen wij u herkennen als u onze website bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties u neemt vanuit de e-mail.

Als Member ontvangt u zowel nieuwsbrieven die uw Membership betreffen als overige nieuwsbrieven van KAMELEON. U kunt in de Mijn Account omgeving aangeven welk type e-mail u al dan niet wenst te ontvangen. Bent u geen Privilege Member dan bestaat alleen de mogelijkheid de reguliere nieuwsbrieven van KAMELEON te ontvangen.

Als u de nieuwsbrief van KAMELEON  ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Klikgedrag e-mail
   

Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.


9. Verstrekking gegevens aan derden
KAMELEON geeft de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten. Zo maakt KAMELEON gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in de webshop en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling te bezorgen.

 Verder zal de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij KAMELEON opvraagt. In dat geval is KAMELEON wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

9.1. Beveiliging

KAMELEON heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo krijgen alleen de noodzakelijke personen toegang tot persoonlijke gegevens, de toegang tot de gegevens is afgeschermd en de veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.


10. Inzage en correctie
Als u wilt weten welke gegevens KAMELEON over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw Mijn Account kunt wijzigen, kunt u contact opnemen met KAMELEON via onze Klantenserivce.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van gegevens voor het Privilege Membership te allen tijde weer geheel of gedeeltelijk intrekken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de KAMELEON website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


11. Bewaartermijn
KAMELEON bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.


12. Contact

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met KAMELEON Klantenservice.


13. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De webshop van kameleonnijmegen.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kan uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij kameleonnijmegen.nl geen cookies ontvangt. 


Cookies

Om de beste gebruikerservaring te bieden maakt onze website gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de standaardinstellingen. Bekijk onze cookiebeleid hier.